นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบ โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ณ บ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล ตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

banner009

banner011