นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมเตรียมงานโครงการป้องกันฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011