นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง ครั้งแรก

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง ครั้งแรก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุสูง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ และมติที่ประชุมสภาเทศบาลได้เลือกนายสังเวียน สมจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาล นายบุญสี ปูตะเลศ เป็นรองประธานสภาเทศบาล และนายทองสุข สัมฤทธิ์ นิติกร เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

banner009

banner011