นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน

วันพฤหัสบดีที 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011