นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับคณะดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จากเทศบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง และคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จากเทศบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บริเวณบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล   บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011