นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

โครงการจัดประชุมประชาคม (เพิ่มเติม) 2560

DSC 3627

29/11/2560) นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ ออกพื้นที่ใน "โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำเเผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1......

banner009

banner011