นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ข้อ 23 (ITA) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 63-64

 

 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-มี.ค.64  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-ก.พ.64  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-ม.ค.64  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-ธ.ค.63  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-พ.ย.63  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง-ต.ค.63  

banner009

banner011