นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

การประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานฯ

68790890 2922932924388751

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแก่ท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่องบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011