นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

วิทยากรอภิปรายเรื่องการจัดการความการจัดการความเสี่ยงด้วยสุขาภิบาล

69140467 294296722238532

30 สิงหาคม 2562 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้ายสุขาภิบาลบ่อเก็บอุจจาระ" ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

banner009

banner011