นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

73109444 3057524100929632

วันนี้ เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011