กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า

74605501 3107568782591830

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า โดยผู้นำในเขตพื้นที่และเขตบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011