นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 2562

เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบุสูง ในระหว่างวันที่่ 23-25 ธันวาคม 2562

banner009

banner011