นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

เทศบาลตำบลบุสูงเป็นเจ้าภาพรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสการศึกษา และผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011