นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ที่่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบุสูงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011