นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่

เวลา 09.30 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง #ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น

banner009

banner011