นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเค็งใหญ่

เวลา 10.00 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รองนายกเทศมนตรี พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น

banner009

banner011