นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 20

เวลา 10.00 น.นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักกีฬาพร้อมเพรียงกันที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011