กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบุสูง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011