นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอกสถานที่

เทศบาลตำบลบุสูง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

banner009

banner011