กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอกสถานที่

เทศบาลตำบลบุสูง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

banner009

banner011