นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011