นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมชี้แจงแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011