นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

การจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบุสูง โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ จัดทำแผนออกพื้นที่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

banner009

banner011