นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

นายอำเภอวังหิน และคณะทำงาน มาเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลบุสูง

นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน และคณะทำงาน มาเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

banner009

banner011