นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่2

วันจันทร์ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ โดยนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน และคณะทำงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมรับฟังในการประชุมสภาในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011