นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บริเวณบ้านกลุ่มเสี่ยง

นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบุสูง ได้ออกดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บริเวณบ้านกลุ่มเสี่ยง บ้านป่าใต้ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

banner009

banner011