นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

รณรงค์ฉีดวัดซีนโควิด 19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ออกพื้นที่ประชาคมรณรงค์การฉีดวัดซีนโควิด 19 ณ บ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011