นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะ ลงพื้นที่รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ ที่มีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่เทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011