นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์อำเภอวังหิน

เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมอบยาและเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์อำเภอวังหิน เพื่อใช้ในการรักษาโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin disease) ซึ่งกำลังระบาดหนักในพื้นที่อำเภอวังหิน ทั้งนี้เทศบาลตำบลบุสูงได้ตั้งงบประมาณในการรักษาโรคดังกล่าว

banner009

banner011