นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบุสูง ครั้งที่ 1/ 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบุสูง ครั้งที่ 1/ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011