นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

วันเด็กแห่งชาติ ปี 57

20

เทศบาลตำบลบุสูง ได้รับเกียรติจาก นายนพดล ตั้งพูลผลสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในการเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ของเทศบาลตำบลบุสูง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย ม.13 บ้านไทยบวกเตย ตำบลบุสูง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนราชการในการร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ด้วยค่ะ ^__^

banner009

banner011