นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

03

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลบุสูง ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงาน ,ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังหิน

banner009

banner011