นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

DSC 1985

เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูงพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นณ สนามที่ว่าการอำเภอวังหิน

banner009

banner011