นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์

DSC 2149

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคเช้า ณ สนามที่ว่าการอำเภอวังหิน

banner009

banner011