นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

26756574 1974385192

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุสูง ได้ร่วมประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011