นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

26758458 197352981266

8 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, ดร.ยงยุทธ วิปุละ ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง และนางสาวสำราญ จันทศร หัวหน้าฝ่ายธุรการ ได้ลงพิ้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านดอนพระเจ้า ในเขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011