นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมเตรียมงานหอมแดง

26233236 197689704

11 /1/ 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 (25-26 มกราคม
2561 นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ณ ศาลาวัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011