นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

01

ตำบลบุสูง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง โดยมีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหารือ แจ้งข้อราชการ และเป็นการติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในเขตอำเภอวังหิน

เทศบาลเคลื่อนที่ อำเภอวังหิน

01 1

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมกับอำเภอวังหิน ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่ โดยสัญจรไปบ้านพร้าว หมู่ที่ 21 ตำบลบุสูง และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในอำเภอวังหิน ในการออกบูธให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

03

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลบุสูง ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงาน ,ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังหิน

วันเด็กแห่งชาติ ปี 57

20

เทศบาลตำบลบุสูง ได้รับเกียรติจาก นายนพดล ตั้งพูลผลสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในการเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ของเทศบาลตำบลบุสูง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย ม.13 บ้านไทยบวกเตย ตำบลบุสูง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนราชการในการร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ด้วยค่ะ ^__^

กฐินเทศบาลตำบลบุสูง

16

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม2556 เทศบาลตำบลบุสูงได้จัดโครงการทอดกฐินเทศบาล โดยทอดถวาย ณ วัดศรีโพนดวน บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ยอดถวาย จำนวนทั้งสิ้น 99,473 บาท

banner009

banner011